Gmina Luzino

- UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2024

 

- UCHWAŁA NR IV/25/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2015 rok 

 

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

 

- UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY LUZINO

z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

 

- UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY GMINY LUZINO

z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.

 

- UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY GMINY LUZINO

 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024


- UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY LUZINO

 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

 

- UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY LUZINO 

 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego

 

- UCHWAŁA NR 053/g243/R/III/15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU Z DNIA 13 KWIETNIA 2015 R.

 

- UCHWAŁA NR 076/g243/A/III/15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU DNIA 30 KWIETNIA 2015 R.

 

- UCHWAŁA NR VII/46/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i informacją o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za rok 2014-UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY GMINY LUZINO  z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

 

- UCHWAŁA NR VII/48/2015 RADY GMINY LUZINO  z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

 

  UCHWAŁA NR VIII / 58 / 2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2024 

 

 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2015 r.W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

 

UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata2015-2024

 

UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

- UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2024

 

 

- UCHWAŁA NR XI/81/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 

 

- UCHWAŁA NR XIII/128/2015  RADY GMINY LUZINO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2022, do zmian uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Nr XII/96/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

  

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 14 grudnia 2015 r.w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK.