Gmina Luzino

WYKONANIE DOJAZDU, PARKINGU I CIĄGU PIESZO – JEZDNEGO OBSŁUGUJĄCEGO ZESPÓŁ BOISK ORLIK I CENTRUM WSI LUZINO, W RAMACH REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUZINO Nr 16.2015; termin składania ofert: 29.05.2015

- !! ZMIANA OGŁOSZENIA !!

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ
  3. ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Składa się odpowiednio z: 

    1.  PROJEKTU WYKONAWCZEGO

    2.  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

    3.  PRZEDMIARU  ROBÓT