Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino

BUDŻET GMINY LUZINO NA ROK 2016

1. Projekty uchwał w sprawie budżetu gminy na 2016 r. i WPF

2. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

3. Uchwały budżetowe i WPF

4. Sprawozdania budżetowe

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Luzino za rok 2016

6. Uchwała Nr 123/g243/F/III/16 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino na lata 2017-2032

7. Uchwała Nr 124/g243/P/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

8. Uchwała Nr 175/g243/D/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2016 rokuw sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Luzino na 2017 rok, prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Luzino na lata 2017 - 20132 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 


 

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w  2016 roku

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1034
Treść wprowadził(a): Wilkowska Marlena, 2017-06-21 15:29:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-06-12 09:57:40