Gmina Luzino

- Uchwała Nr XII/126/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2016 - 2022.

- Uchwała Nr XII/127/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Luzino na 2016 rok.