Gmina Luzino

I. DANE

UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 21.2016 , z dnia 2016-06-01
USŁUGI
Termin składania ofert: 2016-07-18
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-03-16 13:07:18


II. TREŚĆ

UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY LUZINO
Nr 21.2016 termin składania ofert; 18.07.2016

1. Ogłoszenie 21.2016

Ogłoszenie 21.2016.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie 21.2016.pdf
Opis: Ogłoszenie 21.2016 UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 21.2016 termin składania ofert; 18.07.2016
Utworzono: 2016-06-01 11:22:48
Data dodania: 2016-06-01 11:23:21
Autor pliku: Wójt Gminy Luzino
Wprowadził/a: Rozenkranc Damian
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. SIWZ 21.2017

SIWZ 21.2016.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ 21.2016.pdf
Opis: SIWZ 21.2016 UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 21.2016 termin składania ofert; 18.07.2016
Utworzono: 2016-06-01 11:23:20
Data dodania: 2018-01-15 08:21:52
Autor pliku: Wójt Gminy Luzino
Wprowadził/a: Rozenkranc Damian
Rozmiar pliku: 0.36 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1.Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcom.

Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcom 21.2016.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcom 21.2016.pdf
Opis: Szczegółowe wymagania stawiane wykonawcom 21.2016 UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 21.2016 termin składania ofert; 18.07.2016
Utworzono: 2016-06-01 11:26:45
Data dodania: 2016-06-01 11:27:21
Autor pliku: Wójt Gminy Luzino
Wprowadził/a: Rozenkranc Damian
Rozmiar pliku: 0.12 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino 21.2016.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino 21.2016.pdf
Opis: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino 21.2016 UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 21.2016 termin składania ofert; 18.07.2016
Utworzono: 2016-06-01 11:25:54
Data dodania: 2016-06-01 11:26:46
Autor pliku: Wójt Gminy Luzino
Wprowadził/a: Rozenkranc Damian
Rozmiar pliku: 2.63 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3. Szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów 21.2016.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów 21.2016.pdf
Opis: Szczegółowy sposób i zakres świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów 21.2016 UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 21.2016 termin składania ofert; 18.07.2016
Utworzono: 2016-06-01 11:27:26
Data dodania: 2016-06-01 11:28:05
Autor pliku: Wójt Gminy Luzino
Wprowadził/a: Rozenkranc Damian
Rozmiar pliku: 1.47 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK


IV. KOMUNIKATY

BRAK


V. WYNIKI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 21.2016

Zawiadomienie 21.2016.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zawiadomienie 21.2016.pdf
Opis: UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 21.2016
Utworzono: 2016-07-22 14:15:56
Data dodania: 2016-10-07 09:52:13
Autor pliku: Wójt Gminy Luzino
Wprowadził/a: Rozenkranc Damian
Rozmiar pliku: 0.20 MB
Rozszerzenie pliku: pdf