Gmina Luzino

Żłobek "Tuptusie"


ul. ks. Machalewskiego 17

84-242 Luzino

tel.: (58) 736 11 07

e-mail: info@tuptusie-luzino.pl


UCHWAŁY STATUTOWE:

- UCHWAŁA NR XXV/268/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobek Tuptusie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Luzino

- UCHWAŁA NR XXVI/275/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi „Tuptusie” w Luzinie

- UCHWAŁA NR XLI/484/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka „Tuptusie” w Luzinie

UCHWAŁA NR XXXI/351/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/275/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi „Tuptusie” w Luzinie


 

OPŁATY ZA POBYT W ŻŁOBKU:

- UCHWAŁA NR XLI/485/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino, ustalonych uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/349/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino, ustalonych uchwałą Nr XXVI/276/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.

- UCHWAŁA NR XXVI/276/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino


 

NADZÓR NAD ŻŁOBKIEM:

Uchwała Nr XXIX/315/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/116/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 oraz uchwały nr XIV/149/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. (dot. planu nadzoru nad żłobkiem)

INNE INFORMACJE:


Nabór dotyczy dzieci,  w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, będących mieszkańcami Gminy Luzino. Osoby zainteresowane skierowaniem swojego dziecka  do żłobka, muszą złożyć w żłobku wypełniony wniosek.  Wnioski można również pobrać w siedzibie żłobka w godzinach 8.00 do 16.00 lub na stronie internetowej: www.tuptusie-luzino.pl.

Wnioski można również pobrać w siedzibie żłobka w godzinach 8.00 do 16.00 lub na stronie internetowej: www.tuptusie-luzino.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności żłobka, są zamieszczane na stronie internetowej żłobka. 

Szczegółowych informacji, dotyczących naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 736 11 07.