Gmina Luzino

- UCHWAŁA NR XXIV/258/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032

- UCHWAŁA NR XXIV/259/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIII/217/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wskazania przez Radę Gminy zadań majątkowych na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/260/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2016 - 2022

- Uchwała Nr XXV/271/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/259/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Luzino na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXVI/272/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2032

- UCHWAŁA NR XXVI/273/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

- Uchwała nr XXVII/280/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutrgo 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

- Uchwała nr XXVII/281/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

- Uchwała nr XXVII/282/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032

Uchwała Nr XXIX/311/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/312/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXIX/313/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

UCHWAŁA NR XXX/328/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032

UCHWAŁA NR XXX/329/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI/339/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032

UCHWAŁA NR XXXI/340/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI/348/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Luzino oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gminy Luzino

- UCHWAŁA NR XXXV/381/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032

- UCHWAŁA NR XXXV/382/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

 

 

- UCHWAŁA XXXVII/426/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,

- UCHWAŁA XXXVII/427/2017 RADY GMINY LUZINO  z dnia 28 grudnia  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.


Uchwała Nr 029/g243/R/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu gminy Luzino za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Uchwała Nr 038/g243/A/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Uchwała Nr 090/g243/K/I/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2017 r.