Gmina Luzino

I. DANE

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OBIEKTÓW
ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH PROJEKTU
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ
NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO” Nr 14.2017; Termin składania ofert: 17.08.2017r. USŁUGI

II. TREŚĆ

  1. OGŁOSZENIE
  2. SIWZ 14.2017

Część nr 1 zamówienia – Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę

1. Rozbudowa ujęcia Luzino:

2. Budowa ujęcia Sychowo:

3.Rozbudowę ujęcia Kębłowo:

Część nr 2 zamówienia – Sprawowanie funkcji inspektora inwestorskiego nad realizacją zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz tłoczni ścieków

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami i uzbrojeniem:

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem:

2. Modernizacja sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z uzbrojeniem w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z uzbrojeniem:

2. Modernizacja sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z uzbrojeniem w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej:

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo i Luzino:

2. Modernizacja sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo:

5. Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo

  1. Budowa tłoczni ścieków wmiejscowości Luzino, Kębłowo i Robakowo

Uwaga! Opinia geotechniczna dla poszczególnych tłoczni ścieków znajduje się w opiniach geotechnicznych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej, tj. odpowiednio w częściach postępowania nr:  2,  3.1,  4.1  i  5.1

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

 

IV. KOMUNIKATY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14.2017

V. WYNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.2017 CZĘŚĆ NR 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.2017 CZĘŚĆ NR 2