Gmina Luzino

I. DANE

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LUZINIE

Nr 35.2017 Termin składania ofert: 27.10.2017r. Roboty Budowlane

II. TREŚĆ

OGŁOSZENIE 35.2017

SIWZ 35.2017

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY 35.2017

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE RP 35.2017

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 35.2017

ZAŁĄCZNIK NR 4 IWU 35.2017

ZAŁĄCZNIK NR 5 BHP 35.2017

ZAŁĄCZNIK NR 6 DT 35.2017

 

I. BRANŻA BUDOWLANA:

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

2) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ O WYM. 18,0X36,0M WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE. PROJEKT ZAMIENNY DOTYCZY NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: ZWIĘKSZENIE GRUBOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, POSADZEK NA GRUNCIE, ZMIANA PARAMETRÓW IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OTWOROWEJ, ZMIANA DŹWIGARÓW DACHOWYCH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ.

3) SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

a) BUDOWLANE TOM I, TOM II,

b) WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ,

c) MONTAŻ PLATFORMY DŹWIGOWEJ.

 

4) PRZEDMIAR ROBÓT : BUDOWLANY.

 

 

II. BRANŻA SANITARNA:

 

1) PROJEKT WYMIANY ODCINKA INSTALACJI GAZOWEJ, TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA POTRZEB ZASILANIA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

2) PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

3) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ WOD-KAN. SANIT., C.W.U. I PPOŻ. SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

4) PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

5) SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

a) INSTALACJA WEWNĘTRZNA WOD. – KAN. SANIT., CWU. I PPOŻ. ORAZ PRZYŁĄCZE WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ,

b) WENTYLACJA MECHANICZNA,

cI INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

d) WYMIANA ODCINKA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGIA KOTŁOWNI GAZOWEJ.

 

6)PRZEDMIARY  ROBÓT  :

a) PRZYŁĄCZE WOD.-KAN. SANIT. I DESZCZOWA,

b) INSTALACJE WOD.-KAN. SANIT. C.W.U., P. POŻ.,

c) KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZOWA,

d) WENTYLACJA MECHANICZNA,

e)INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

 

III. BRANŻA ELEKTRYCZNA:

 

1) PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO ZASILAJĄCEGO SALĘ GIMNASTYCZNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

2) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

3) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

4) SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

a) PRZYŁĄCZE NN-0,4KV I OŚWIETLENIE TERENU,

b) INSTALACJE ELEKTRYCZNE,

c) INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

5) PRZEDMIARY  ROBÓT  :

a) PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

b) INSTALACJE ELEKTRYCZNE

c) INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA DACHU SALI SPORTOWEJ

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA NR 1

IV. KOMUNIKATY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 35.2017

V. WYNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 35.2017