Gmina Luzino

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

- Uchwała Nr 045/g243/R/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2019 r.


- Uchwała Nr 073/g243/A/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 23 maja 2019 r.


Sprawozdania budżetowe od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.


- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji

 

Sprawozdania budżetowe od początku roku do 30 czerwca 2018 r.


- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


Sprawozdania budżetowe od początku roku do 30 września 2018 r.

- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


Sprawozdania budżetowe od początku roku do 31 grudnia 2018 r.

- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

-Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

-Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK