Gmina Luzino

I. DANE

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA OBIEKTÓW SUW SYCHOWO,

SUW LUZINO ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W LUZINIE,W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE

GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO” NR 24.2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.10.2018R. - Roboty budowlane

II. TREŚĆ

OGŁOSZENIE 24.2018

SIWZ 24.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE (JEDZ) PDF | XML

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR ZOBOWIĄZANIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 – ISTOTNE WARUNKI UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 – PRAWA I OBOWIĄZKI KOORDYNATORA DS. BHP

ZAŁĄCZNIK NR 6 – WZÓR WYKAZU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 7 – WZÓR WYKAZU OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 8 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 9 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 10 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 11 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 12 – WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 13 – DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SKŁADA SIĘ ODPOWIEDNIO Z:

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA OBIEKTU SUW SYCHOWO

PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARU ROBÓT

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA OBIEKTU SUW LUZINO

PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARU ROBÓT

CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA – DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA OBIEKTU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE

PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARU ROBÓT

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

IV. KOMUNIKATY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 24.2018

V. WYNIKI
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR 24.2018