Gmina Luzino

UCHWAŁY - KADENCJA 2018-2023


1. Uchwały podjęte podczas I sesji Rady Gminy Luzino w dniu 20 listopada 2018 r.

2. Uchwały podjęte podczas II sesji Rady Gminy Luzino w dniu 29 listopada 2018 r.

3. Uchwały podjęte podczas III sesji Rady Gminy Luzino w dniu 28 grudnia 2018 r.

4. Uchwały podjęte podczas IV sesji Rady Gminy Luzino w dniu 08 lutego 2019 r. 

5. Uchwały podjęte podczas V sesji Rady Gminy Luzino w dniu 28 marca 2019 r.      

6. Uchwały podjęte podczas VI sesji Rady Gminy Luzino w dniu 23 maja 2019 r.         

7. Uchwały podjęte podczas VII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 26 czerwca 2019 r.                                  

8. Uchwały podjęte podczas VIII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 30 sierpnia 2019 r.

9. Uchwały podjęte podczas IX sesji Rady Gminy Luzino w dniu 26 września 2019 r.

10. Uchwały podjęte podczas X sesji Rady Gminy Luzino w dniu 15 października 2019 r.

11. Uchwały podjęte podczas XI sesji Rady Gminy Luzino w dniu 29 listopada 2019 r.

12. Uchwały podjęte podczas XII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 17 grudnia 2019 r.

13. Uchwały podjęte podczas XIII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 30 grudnia 2019 r. 

14. Uchwały podjęte podczas XIV sesji Rady Gminy Luzino w dniu 3 lutego 2020 r.

15. Uchwała podjęta podczas XV sesji Rady Gminy Luzino w dniu 11 marca 2020 r.

16. Uchwały podjęte podczas XVI sesji Rady Gminy Luzino w dniu 30 kwietnia 2020 r.

17. Uchwały podjęte podczas 

17. Uchwały podjęte podczas XVII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 30 czerwca 2020 r. 

18. Uchwały podjęte podczas XVIII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

19. Uchwały podjęte podczas XIX sesji Rady Gminy Luzino w dniu 30 września 2020 r.

20. Uchwały podjęte podczas XX sesji Rady Gminy Luzino w dniu 4 grudnia 2020 r.

21. Uchwały podjęte podczas XXI sesji Rady Gminy Luzino w dniu 30.12.2020 r.

22. Uchwały podjęte podczas XXII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 30.03.2021 r.

23. Uchwały podjęte podczas XXIII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 27 kwietnia 2021 r.

24. Uchwały podjęte podczas XXIV sesji Rady Gminy Luzino w dniu 21 czerwca 2021 r.