Gmina Luzino

1. Protokół nr I/2018 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 20 listopada 2018 r.

- Zał. nr 3
- Zał. nr 6
- Zał. nr 7
- Zał. nr 9

2. Protokół nr II/2018 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r.

2.2 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 29 listopada 2018 r.

3. Protokół nr III/2018 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2018 r.

3.3 Wykazy imienne głosowań z III/2018 Sesji Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2018 r.

4. Protokół nr IV/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 8.02.2019 r.
4.4 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 8 lutego 2019 r.

5. Protokół nr V/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2019 r.
5.5 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 28 marca 2019 r.

6. Protokół nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2019 r.
6.6 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 23 maja 2019 r.

7. Protokół nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2019 r.
7.7 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 26 czerwca 2019 r.

8. Protokół nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019 r.
8.8 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30 sierpnia 2019 r.

9.Protokół nr IX/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 26 września 2019 r.
9.9 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 26 września 2019 r.

10.Protokół nr X/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2019 r.
10.10 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 15 października 2019 r.

11. Protokół nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2019 r.
11.11 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 29 listopada 2019 r.

12. Protokół nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r. 

12.12 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 17 grudnia 2019 r.

13. Protokół nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2019 r.

13.13 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.

14. Protokół nr XIV z sesji z dnia 3 lutego 2020 r.

14.14. Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 4 lutego 2020 r.

15. Protokół nr XV z sesji z dnia 11 marca 2020 r.

15.15 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 11 marca 2020 r.

16. Protokół nr XVI/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

16.16 WYkazy iminenne głosowań z sesji z dnia 30 kwietnia 2020 r.