Gmina Luzino

1. Protokół nr I/2018 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 20 listopada 2018 r.

- Zał. nr 3
- Zał. nr 6
- Zał. nr 7
- Zał. nr 9

2. Protokół nr II/2018 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r.

2.2 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 29 listopada 2018 r.

3. Protokół nr III/2018 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2018 r.

3.3 Wykazy imienne głosowań z III/2018 Sesji Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2018 r.

4. Protokół nr IV/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 8.02.2019 r.

 4.4 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 8 lutego 2019 r.

5. Protokół nr V/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2019 r.

5.5 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 28 marca 2019 r.

6. Protokół nr VI/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2019 r.

6.6 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 23 maja 2019 r.

7. Protokół nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2019 r.

7.7 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 26 czerwca 2019 r.

8. Protokół nr XIII/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019 r.

         8.8 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30 sierpnia 2019 r.

9.Protokół nr IX/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 26 września 2019 r.
        9.9 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 26 września 2019 r.

10.Protokół nr X/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2019 r.

10.10 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 15 października 2019 r.

11. Protokół nr XI/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2019 r.
         11.11 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 29 listopada 2019 r.

12. Protokół nr XII/2019 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 grudnia 2019 r. 

12.12 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 17 grudnia 2019 r.

13. Protokół nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2019 r.

13.13 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r.

14. Protokół nr XIV z sesji z dnia 3 lutego 2020 r.

14.14. Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 4 lutego 2020 r.

15. Protokół nr XV z sesji z dnia 11 marca 2020 r.

15.15 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 11 marca 2020 r.

16. Protokół nr XVI/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

16.16 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30 kwietnia 2020 r.

17. Protokół nr XVII/2020 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2020 r.

17.17 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30 czerwca 2020 r. 

18. Protokół nr XVIII/2020 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 27 sierpnia 2020 r.

18.18. Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 27 sierpnia 2020 r.

19. Protokół nr XIX/2020 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia z dnia 30 września 2020 r.

19.19 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30 września 2020 r.

20.Protokół nr XX/2020 z sesji Rady Gminy Luzino, która odbyła się 4 grudnia 2020 r.
20.20 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 4 grudnia 2020 r. 

21. Protokół nr XXI/2020 z sesji Rady Gminy Luzino, która odbyła się 30 grudnia 2020 r.
21.21. Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2020 r.

22. Protokół nr XXII/2021 z sesji Rady Gminy Luzino, która odbyła się 30.03.2021 r.
22.22. Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 30.03.2021 r.

23. Protokół nr XXIII/2021 z sesji Rady Gminy Luzino, która odbyła się 27 kwietnia 2021 r.
23.23 Wykazy imienne głosowań z sesji z dnia 27 kwietnia 2021 r.

24. Protokół nr XXIV z sesji Rady Gminy Luzino, która odbyła się 21 czerwca 2021 r.
24.24 Wykazy imienne głosowań s sesji z dnia 21 czerwca 2021 r.