Gmina Luzino

I. DANE

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA

TERENIE GMINY LUZINO NR 12.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.05.2019R.

– ROBOTY BUDOWLANE

II. TREŚĆ

OGŁOSZENIE 12.2019

SIWZ 12.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK NR 4 – ISTOTNE WARUNKI UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 – PRAWA I OBOWIĄZKI KOORDYNATORA DS. BHP

ZAŁĄCZNIK NR 6 – WZÓR WYKAZU OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 7 – DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SKŁADA SIĘ ODPOWIEDNIO Z:

CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BARŁOMINO, ULICA KS. TWARDOWSKIEGO DŁUGA I POTOKOWA.

 1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 2. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 3. PRZEDMIARU ROBÓT

CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZECINO, W DZIAŁKACH NR 226/5, 209 I 197/4.

 1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 2. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 3. PRZEDMIARU ROBÓT

CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUZINO, W DZIAŁCE NR 1222.

 1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 2. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 3. PRZEDMIARU ROBÓT

CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZECINO, ULICA ZACHODNIA I TĘPCZ, ULICA KASZUBSKA.

 1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 2. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 3. PRZEDMIARU ROBÓT

CZĘŚĆ NR 5 ZAMÓWIENIA – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘBŁOWO, ULICA LAWENDOWA.

 1. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 2. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 3. PRZEDMIARU ROBÓT

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ NR 12.2019

IV. KOMUNIKATY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12.2019

V. WYNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część nr 1, 2, 4, 5