Gmina Luzino

WYKONANIE BUDŻETU GMINY LUZINO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

- uchwała Nr 128/g243/B/III/19 Regionalenj Izby Obrachunkowej w Gdansku z dnia 27.08.2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Luzino informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

- INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUZINO WRAZ ZE SPRAWOZDANIAMI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH za I półrocze - część opisowa

- załączniki do informacji

Uchwała Nr 022/g243/D/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr 045/g243/R/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr 183/g243/F/III/18 Składu Orzekającego Regionalenej Izby Obrachunkowej w Gdańdku z dnia 26 listopada 2018 r.

Uchwała Nr 184/g243/P/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2018 r.


Sprawozdania budżetowe od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.


- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


Sprawozdania budżetowe od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.

- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego-

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych-

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji


Sprawozdania budżetowe od początku roku do dnia 30 września 2019 r.

- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji

 


Sprawozdania budżetowe od początku roku do 31 grudnia 2019 r.

- Rb-27 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki terytorialnego

- Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o Stanie Zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji