Gmina Luzino

Uchwała Nr 207/g243/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Uchwała Nr 208/g243/F/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej z dnia 4 grudnia w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino na lata 2020-2035.

UCHWAŁY BUDŻETOWE:

UCHWAŁA NR XII/201/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035

UCHWAŁA NR XII/202/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIII/219/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035,

UCHWAŁA NR XIII/220/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIV/222/2020 RADY GMINY LUZINO  z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035,

UCHWAŁA NR XIV/223/2020  RADY GMINY LUZINO  z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2020 rok,

UCHWAŁA NR XVI/235/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033,

UCHWAŁA NR XVI/236/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok,


SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE (KLIKNIJ W LINK)

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 21.12.2019 r.