Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Koordynator dostępności

 

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Luzino oraz monitorowanie zapewnienia przez ten urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

 

 

Koordynator dostępności

Magdalena Głowacka
e-mail: koordynatordostepnosci@luzino.eu
telefon: 518 428 444

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021


Raport dostępności Formularz MFiPR 2021

Raport dostępności wersja dostępna


​Tekst_ETR o UG Luzino


Tekst do odczytu maszynowego