Gmina Luzino

Uchwała Nr 044/g243/A/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 maja 2021 r.


Uchwała Nr 064/g243/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Luzino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami


SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 21.12.2020 r. 


UCHWAŁY BUDŻETOWE I WPF NA 2021 ROK

- Uchwała Nr XXI/329/2020 Rady Gminy Luzinoz dnia 30 grudnia 2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033,

- Uchwała Nr XXI/330/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Luzino na 2021 rok

- Uchwała Nr XXII/331/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033, 
Szczegóły pliku
Nazwa: Uchwała.XXII.331.2021.WPF.pdf
Opis: - 331 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033, 
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-04-08 11:51:56
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Wilkowska Marlena
Rozmiar pliku: 0.43 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

- Uchwała Nr XXII/342/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

- Uchwała Nr XXIII/344/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2021 rok

- Uchwała Nr XXIV/359/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2023

- Uchwała  Nr XXIV/360/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2021 rok

- Uchwała Nr XXV/378/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

- Uchwała Nr XXV/379/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2021 rok

Sprawozdania za okres od początku roku do 31.03.2021 r.:


Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N  - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI


Sprawozdania za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N  - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI