Gmina Luzino
Zastępca Wójta:mgr Marzena Meyer
telefon:(58)678-20-68 wew. 36
Miejsce przyjęć interesantów:Urząd Gminy w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 11, pok. Nr 11 (piętro)
Godziny przyjęć interesantów:w godzinach pracy Urzędu