Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino

Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo-księgową Gminy i Urzędu.

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. realizacja budżetu Gminy,
 2. bezpośrednie kierowanie pracą Referatu Finansowego,
 3. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 5. przygotowywanie projektów budżetu Gminy,
 6. dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji,
 7. dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 8. zapewnianie ochrony mienia komunalnego będącego w dyspozycji Gminy (ubezpieczenia),
 9. prowadzenie rejestru umów i zleceń oraz nadzorowanie prawidłowej ich realizacji w zakresie finansowym,
 10. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 11. sporządzanie bilansu budżetu Gminy,
 12. prowadzenie rozliczeń z sołectwami,
 13. przedstawianie propozycji w sprawie tworzenia budżetów sołectw w ramach budżetu Gminy oraz udzielanie pełnych informacji i pomocy w planowaniu budżetu przez sołectwa,
 14. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:924
Treść wprowadził(a): Hinz Alicja, 2012-08-17 10:17:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-01 16:20:51