Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Luzino

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:


1. prowadzenie rejestru stanu cywilnego,
2. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,
3. prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz prawa o USC,
4. prowadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
5. prowadzenie spraw związanych z obrzędowością świecką.


USC rozpatruje następujące sprawy:


1. Zawarcie małżeństwa.
2. Rejestracja urodzeń.
3. Rejestracja zgonu.
4. Odpisy aktów stanu cywilnego.
5. Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
6. Dokonywanie wpisów do polskich ksiąg stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
7. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
8. Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3066
Treść wprowadził(a): Hinz Alicja, 2011-07-28 14:40:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-07-03 13:04:32