Gmina Luzino

Sołectwo Zelewo

Kadencja 2019-2024:

Dane teleadresowe Sołtysa:

Dariusz Miotk

tel. 693 999 219

adres: 84-252 Zelewo ul. Żurawia 19.

Rada Sołecka:

1. Dariusz Miotk - przewodniczący

członkowie:

2. Sabina Bąk

3. Dawid Drawc

4. Maciej Korosacki

5. Klaudia Skuza

6. Regina Szymańska

7. Iwona Woźniak