Gmina Luzino

Sołectwo Zielnowo
Kadecja 2019-2024

Dane teleadresowe sołtysa Zielnowa:

Stanisław Chojnowski
Zielnowo 5, 84-252
tel.: 661-883-113

Rada Sołecka:

1. Stanisław Chojnowski - przewodniczący

członkowie:

2. Joanna Białczak

3. Radosław Dosz

4. Magdalena Drzeżdżon

5. Zenon Formella