Gmina Luzino

Sołectwo Robakowo
Kadencja 2019-2021


Dane teleadresowe sołtysa Robakowa:

Marzena Pallach
ul. św. Jana 27, Robakowo
84-242 Robakowo
tel.: 660-104-624 

Rada Sołecka:

1. Marzena Pallach - przewodnicząca

członkowie:

2. Krystyna Gieryk

3. Jadwiga Klawikowska

4. Teresa Palkowska

5. Mirosław Schwann