Gmina Luzino

INFORMACJE O RADZIE GMINY LUZINO


RADA GMINY LUZINO
kadencja 2018-2023


Sesje Rady Gminy Luzino NA ŻYWO 
Archiwalne nagrania z Sesji Rady Gminy Luzino 


- Uchwała nr XLVI/531/2018 Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino

- Uchwała nr XLVIII/571/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Luzino


INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH


 Z A W I A D O M I E N I A

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Luzino w dniu 23 czerwca 2022 r.

Na  sesji, zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2022 r., zostanie przeprowadzona debata nad przedstawionym przez Wójta Gminy raportem o stanie gminy. W debacie nad raportem uczestniczą radni oraz mogą uczestniczyć  mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy, do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 16.45 w Biurze Rady Gminy Luzino (budynek urzędu gminy przy ul. 10 Marca 11), pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy, zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Załącznik: zgłoszenie do udziału w debacie

Załącznik: raport o stanie gminy za 2021 rok


- Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbędzie się 27 czerwca 2022 r.


 

INFORMACJA 

Szanowni mieszkańcy,
infomujemy, że radna Aleksandra Meyer (okręg nr 3)
 pełni dyżur w celu przyjmowania mieszkańców w każdy pierwszy wtorek miesiąca
(z wyjątkiem lipca i sierpnia)
w godz. 14.30-15.30 w Biurze Rady Gminy przy ul. 10 Marca 11 w Luzinie.
 Nr telefonu do radnej: 600 248 602.


Archiwalne: