Gmina Luzino

INFORMACJE O RADZIE GMINY LUZINO


RADA GMINY LUZINO
kadencja 2018-2023


Sesje Rady Gminy Luzino NA ŻYWO 
Archiwalne nagrania z Sesji Rady Gminy Luzino 


Uchwała nr XLVI/531/2018 Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino

Uchwała nr XLVIII/571/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Luzino


INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH


 Z A W I A D O M I E N I A

  1. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 22 listopada 2022 r.
  2. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się wspólnie z Komisją ds. Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 23 listopada 2022 r.
  3. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, odbędzie się wspólnie z Komisją Gospodarczą, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 23 listopada 2022 r. 
  4. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Luzino, która odbędzie się 29 listopada 2022 r.

INFORMACJA 

Szanowni mieszkańcy,
infomujemy, że radna Aleksandra Meyer (okręg nr 3)
 pełni dyżur w celu przyjmowania mieszkańców w każdy pierwszy wtorek miesiąca
(z wyjątkiem lipca i sierpnia)
w godz. 14.30-15.30 w Biurze Rady Gminy przy ul. 10 Marca 11 w Luzinie.
 Nr telefonu do radnej: 600 248 602.


Archiwalne: