Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

INFORMACJE O RADZIE GMINY LUZINO


RADA GMINY LUZINO
kadencja 2018-2023


Sesje Rady Gminy Luzino NA ŻYWO 
Archiwalne nagrania z Sesji Rady Gminy Luzino 


- Uchwała nr XLVI/531/2018 Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino

- Uchwała nr XLVIII/571/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Luzino


INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH


 Z A W I A D O M I E N I A

- Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się 14 października 2021 r.

- Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 29 października 2021 r.

- Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. SOKiS, które odbędzie się 25 października 2021 r.

- Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się 26 października 2021 r.

- Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Luzino, która odbędzie się 28 października 2021 r.

 


INFORMACJA 

Szanowni mieszkańcy,
infomujemy, że radna Aleksandra Meyer (okręg nr 3)
 pełni dyżur w celu przyjmowania mieszkańców w każdy pierwszy wtorek miesiąca
(z wyjątkiem lipca i sierpnia)
w godz. 14.30-15.30 w Biurze Rady Gminy przy ul. 10 Marca 11 w Luzinie.
 Nr telefonu do radnej: 600 248 602.


Archiwalne: