Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SKŁAD RADY GMINY LUZINO W KADENCJI 2002-2006


1. Krzysztof Bober
2. Stanisław Cejrowski
3. Ryszard Groth
4. Krystian Herbasz
5. ś.p. Genowefa Kasprzyk
6. Zdzisław Koszałka
7. Jan Krauze
8. Bronisław Kunz
9. Waldemar Kunz
10. Małgorzata Licau
11. Eugeniusz Miotke
12. Jan Schulz
13. Mirosława Sicha
14. Edmund Słowi
15. Włodzimierz Zaczek


Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego, w związu z czym oświadczenia majątkowe Radnych Kadencji 2002-2006 zostały usunięte.