Gmina Luzino
Skład Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej powołany Uchwałą RG I/7/02 z 15.11.2002 r. (z późniejszymi zmianami):

przewodnicząca:
- Mirosława Sicha
członkowie:

- Ryszard Groth
- Krystian Herbasz
- Genowefa Kasprzyk
- Bronisław Kunz
- Włodzimierz Zaczek
- Jan Krauze (powołany w skład Komisji Uchwałą RG IV/40/03 z 20.03.2003 r.)

były członek Komisji :
- Krzysztof Bober (rezygnacja przyjęta przez RG uchwałą Nr XVIII/ 190/2004 z dn.7.12.2004 r.)