Gmina Luzino

Dane adresowe sołtysów Gminy Luzino - aktualizacja z 2022 r.

Skład Rad Sołeckich (dane kadencji 2019-2024)


1. Sołectwo Barłomino
2. Sołectwo Dąbrówka
3. Sołectwo Kębłowo
4. Sołectwo Kochanowo
5. Sołectwo Luzino
6. Sołectwo Milwino
7. Sołectwo Robakowo
8. Sołectwo Sychowo
9. Sołectwo Tępcz
10. Sołectwo Wyszecino
11. Sołectwo Zelewo
12. Sołectwo Zielnowo


- Harmonogram Zebrań Wiejskich, wrzesień 2021 r.


 

- Harmonogram Zebrań Wiejskich, wrzesień 2020 r.

- Harmonogram Zebrań Wiejskich, luty 2020 r.

Uwaga, zmiana terminów zebrań wiejskich w:

1) Milwinie – z 21 na 7 lutego 2020 r.
2) Wyszecinie – z 6 na 13 lutego 2020 r.


- Ogłoszenia o Zebraniach Wiejskich, które odbędą się we wrześniu 2019 r. : Barłomino (26.09.2019 r.), Dąbrówka (30.09.2019 r.),  Kębłowo (10.09.2019 r.), Kochanowo (24.09.2019 r.), Luzino (18.09.2019 r.),  Milwino (23.09.2019 r.), Robakowo (19.09.2019 r.), Sychowo (11.09.2019 r.),   Tępcz (16.09.2019 r.)Wyszecino (17.09.2019 r.), Zelewo (25.09.2019 r.), Zielnowo (25.09.2019 r.)

 

HARMONOGRAM ZBIORCZY ZEBRAŃ WIEJSKICH - WRZESIEŃ 2019


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORU SOŁTYSÓW W LUZINIE z dnia 07 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów Sołtysów Sołectw: Barłomino, Kochanowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo i Zielnowo

- Protokół z narady Wójta Gminy z Sołtysami Gminy Luzino z dnia 17 lipca 2015 r.

Protokół ustalenia wyników wyborów sołtysa wsi Milwino z 17.05.2015 r.

Informacje o wyborach sołtysów w sołectwie: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino, Robakowo - 17.05.2015 r.

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi:  Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo w wyborach zarządzonych na dzień 17 maja 2015 roku

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa wsi Dąbrówka bez głosowania

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa wsi Kębłowo bez głosowania

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa wsi Luzino bez głosowania

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW W GMINIE LUZINO z dnia 09 maja 2015 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa wsi Robakowo bez głosowania