Gmina Luzino
1. Uchwała I/1/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja word)
1. Uchwała I/1/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

2. Uchwała I/2/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała I/2/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała I/3/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała I/3/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała I/4/98 z 28.10.1998 w sprawie wyboru zastępcy wójta(wersja word)
4. Uchwała I/4/98 z 28.10.1998 w sprawie wyboru zastępcy wójta(wersja pdf)

5. Uchwała I/5/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała I/5/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała I/6/98 z 28.10.1998 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała I/6/98 z 28.10.1998 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała I/7/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej(wersja word)
7. Uchwała I/7/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej(wersja pdf)

8. Uchwała I/8/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
8. Uchwała I/8/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała I/9/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i na członków kolegiów do spraw wykroczeń(wersja word)
9. Uchwała I/9/98 z 28.10.1998 w sprawie powołania zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i na członków kolegiów do spraw wykroczeń(wersja pdf)