Gmina Luzino
1. Uchwała IV/29/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Barłominie(wersja word)
1. Uchwała IV/29/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Barłominie(wersja pdf)

2. Uchwała IV/30/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kębłowie(wersja word)
2. Uchwała IV/30/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kębłowie(wersja pdf)

3. Uchwała IV/31/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie(wersja word)
3. Uchwała IV/31/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie(wersja pdf)

4. Uchwała IV/32/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąbka w Sychowie(wersja word)
4. Uchwała IV/32/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąbka w Sychowie(wersja pdf)

5. Uchwała IV/33/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wyszecinie(wersja word)
5. Uchwała IV/33/99 z 5.03.1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wyszecinie(wersja pdf)

6. Uchwała IV/34/99 z 5.03.1999 w sprawie założenia gimnazjum w Luzinie(wersja word)
6. Uchwała IV/34/99 z 5.03.1999 w sprawie założenia gimnazjum w Luzinie(wersja pdf)

7. Uchwała IV/35/99 z 5.03.1999 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Gimnazjum w Luzinie oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu(wersja word)
7. Uchwała IV/35/99 z 5.03.1999 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Gimnazjum w Luzinie oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu(wersja pdf)

8. Uchwała IV/36/99 z 5.03.1999 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
8. Uchwała IV/36/99 z 5.03.1999 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała IV/37/99 z 5.03.1999 w sprawie powołania Komisji Statutowej(wersja word)
9. Uchwała IV/37/99 z 5.03.1999 w sprawie powołania Komisji Statutowej(wersja pdf)

10. Uchwała IV/38/99 z 5.03.1999 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Zarządu Gminy Luzino(wersja word)
10. Uchwała IV/38/99 z 5.03.1999 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady i Zarządu Gminy Luzino(wersja pdf)

11. Uchwała IV/39/99 z 5.03.1999 w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino(wersja word)
11. Uchwała IV/39/99 z 5.03.1999 w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)