Gmina Luzino
1. Uchwała VII/54/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół podstawowowych i przedszkola w Luzinie(werja word)
1. Uchwała VII/54/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół podstawowowych i przedszkola w Luzinie(wersja pdf)

2. Uchwała VII/55/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania przedstawiciela Wojewody w skład Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja word)
2. Uchwała VII/55/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania przedstawiciela Wojewody w skład Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja pdf)

3. Uchwała VII/56/99 z 28.05.1999 w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Luzinie(wersja word)
3. Uchwała VII/56/99 z 28.05.1999 w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Luzinie(wersja pdf)

4. Uchwała VII/57/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja word)
4. Uchwała VII/57/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja pdf)

5. Uchwała VII/58/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja word)
5. Uchwała VII/58/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja pdf))

6. Uchwała VII/59/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja word)
6. Uchwała VII/59/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja pdf)

7. Uchwała VII/60/99 z 28.05.1999 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy(wersja word)
7. Uchwała VII/60/99 z 28.05.1999 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy(wersja pdf)