Gmina Luzino
1. Uchwała VI/47/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1998 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja word)
1. Uchwała VI/47/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1998 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja pdf)

2. Uchwała VI/48/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie zmiany budżetu gminy na 1999 rok(wersja word)
2. Uchwała VI/48/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie zmiany budżetu gminy na 1999 rok(wersja pdf)

3. Uchwała VI/49/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłominie, Kębłowie, Sychowie i Wyszecinie oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, a także zatwierdzenia regulaminu konkursu(wersja word)
3. Uchwała VI/49/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłominie, Kębłowie, Sychowie i Wyszecinie oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, a także zatwierdzenia regulaminu konkursu(wersja pdf)

4. Uchwała VI/50/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/215/97 Rady Gminy Luzino z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja word)
4. Uchwała VI/50/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/215/97 Rady Gminy Luzino z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(wersja pdf)

5. Uchwała VI/51/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej(wersja word)
5. Uchwała VI/51/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej(wersja pdf)

6. Uchwała VI/52/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego(wersja word)
6. Uchwała VI/52/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego(wersja pdf)

7. Uchwała VI/53/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino(wersja word)
7. Uchwała VI/53/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino(wersja pdf)