Gmina Luzino
1. Uchwała III/16/98 z 29.12.1998 w sprawie zmiany budżetu na 1998 rok(wersja word)
1. Uchwała III/16/98 z 29.12.1998 w sprawie zmiany budżetu na 1998 rok(wersja pdf)

2. Uchwała III/17/98 z 29.12.1998 w sprawie określenia wysokości stwek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)
2. Uchwała III/17/98 z 29.12.1998 w sprawie określenia wysokości stwek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)

3. Uchwała III/18/98 z 29.12.1998 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja word)
3. Uchwała III/18/98 z 29.12.1998 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja pdf)

4. Uchwała III/19/98 z 29.12.1998 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 1999 rok(wersja word)
4. Uchwała III/19/98 z 29.12.1998 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 1999 rok(wersja pdf)

5. Uchwała III/20/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja word)
5. Uchwała III/20/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja pdf)

6. Uchwała III/21/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała III/21/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała III/22/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z ternu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków(wersja word)
7. Uchwała III/22/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z ternu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków(wersja pdf)

8. Uchwała III/23/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja word)
8. Uchwała III/23/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja pdf)

9. Uchwała III/24/98 z 29.12.1998 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 213/12 w Luzinie(wersja word)
9. Uchwała III/24/98 z 29.12.1998 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 213/12 w Luzinie(wersja pdf)

10. Uchwała III/25/98 z 29.12.1998 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 21 we wsi Barłomino(wersja word)
10. Uchwała III/25/98 z 29.12.1998 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej części działki nr 21 we wsi Barłomino(wersja pdf)

11. Uchwała III/26/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań dla poszczególnych Komisji Rady Gminy(wersja word)
11. Uchwała III/26/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań dla poszczególnych Komisji Rady Gminy(wersja pdf)

12. Uchwała III/27/98 z 29.12.1998 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Luzino na rok 1999(wersja word)
12. Uchwała III/27/98 z 29.12.1998 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Luzino na rok 1999(wersja pdf)

13. Uchwała III/28/98 z 29.12.1998 w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta i dla Zastępcy Wójta(wersja word)
13. Uchwała III/28/98 z 29.12.1998 w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta i dla Zastępcy Wójta(wersja pdf)