Gmina Luzino
1. Uchwała V/40/99 z 25.03.1999 w sprawie powołania Rady Społecznej działąjącej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Luzinie(wersja word)
1. Uchwała V/40/99 z 25.03.1999 w sprawie powołania Rady Społecznej działąjącej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Luzinie(wersja pdf)

2. Uchwała V/41/99 z 25.03.1999 w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Gminy Luzino w skład Rady Społecznej działającej przy Zesole Opieki zdrowotnej w Wejherowie(wersja word)
2. Uchwała V/41/99 z 25.03.1999 w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Gminy Luzino w skład Rady Społecznej działającej przy Zesole Opieki zdrowotnej w Wejherowie(wersja pdf)

3. Uchwała V/42/99 z 25.03.1999 w sprawie budżetu gminy na rok 1999(wersja word)
3. Uchwała V/42/99 z 25.03.1999 w sprawie budżetu gminy na rok 1999(wersja word)

4. Uchwała V/43/99 z 25.03.1999 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 1999 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków na 1999 rok(wersja word)
4. Uchwała V/43/99 z 25.03.1999 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 1999 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków na 1999 rok(wersja pdf)

5. Uchwała V/44/99 z 25.03.1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
5. Uchwała V/44/99 z 25.03.1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

6. Uchwała V/45/99 z 25.03.1999 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Luzinie(wersja word)
6. Uchwała V/45/99 z 25.03.1999 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Luzinie(wersja pdf)

7. Uchwała V/46/99 z 25.03.1999 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 1999 rok(wersja word)
7. Uchwała V/46/99 z 25.03.1999 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 1999 rok(wersja pdf)