Gmina Luzino
1. Uchwała XXXIV/235/02 z 15.03.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002(wersja word)
1. Uchwała XXXIV/235/02 z 15.03.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002(wersja pdf)

2. Uchwała XXXIV/236/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała XXXIV/236/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała XXXIV/237/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, dziłaka nr 904, gm. Luzino(wersja word)
3. Uchwała XXXIV/237/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, dziłaka nr 904, gm. Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała XXXIV/238/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, część działki nr 697/2 w gminie Luzino(wersja word)
4. Uchwała XXXIV/238/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, część działki nr 697/2 w gminie Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała XXXIV/239/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 549/4 i 549/5 w gminie Luzino(wersja word)
5. Uchwała XXXIV/239/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 549/4 i 549/5 w gminie Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XXXIV/240/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 1167/24, 1167/25, 1167/26, 1167/27, 1167/28 i 1167/30 (część), w gminie Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXXIV/240/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 1167/24, 1167/25, 1167/26, 1167/27, 1167/28 i 1167/30 (część), w gminie Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXXIV/241/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 210/2 (część), w gminie Luzino(wersja word)
7. Uchwała XXXIV/241/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 210/2 (część), w gminie Luzino(wersja pdf)

8. Uchwała XXXIV/242/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 245, w gminie Luzino(wersja word)
8. Uchwała XXXIV/242/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 245, w gminie Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała XXXIV/243/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 296, w gminie Luzino(wersja word)
9. Uchwała XXXIV/243/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działka nr 296, w gminie Luzino(wersja pdf)

10. Uchwała XXXIV/244/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (Kochanowo), działak nr 256/1, w gminie Luzino(wersja word)
10. Uchwała XXXIV/244/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (Kochanowo), działak nr 256/1, w gminie Luzino(wersja pdf)

11. Uchwała XXXIV/245/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działka nr 456, w gminie Luzino(wersja word)
11. Uchwała XXXIV/245/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działka nr 456, w gminie Luzino(wersja pdf)

12. Uchwała XXXIV/246/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działki nr 408/2 i 408/3, w gminie Luzino(wersja word)
12. Uchwała XXXIV/246/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działki nr 408/2 i 408/3, w gminie Luzino(wersja pdf)

13. Uchwała XXXIV/247/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentó wsi Kębłowo, działki nr 351/57 (część), 351/50, 351/51, 351/52, 351/53, 351/54, 351/55, 351/56, w gminie Luzino(wersja word)
13. Uchwała XXXIV/247/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentó wsi Kębłowo, działki nr 351/57 (część), 351/50, 351/51, 351/52, 351/53, 351/54, 351/55, 351/56, w gminie Luzino(wersja pdf)

14. Uchwała XXXIV/248/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działka nr 337, w gminie Luzino(wersja word)
14. Uchwała XXXIV/248/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo, działka nr 337, w gminie Luzino(wersja pdf)

15. Uchwała XXXIV/249/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino, działka nr 19/3, w gminie Luzino(wersja word)
15. Uchwała XXXIV/249/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Barłomino, działka nr 19/3, w gminie Luzino(wersja pdf)

16. Uchwała XXXIV/250/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działka nr 127/7 (część), w gminie Luzino(wersja word)
16. Uchwała XXXIV/250/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działka nr 127/7 (część), w gminie Luzino(wersja pdf)

17. Uchwała XXXIV/251/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działki nr 39/26, 39/27, 39/28, w gminie Luzino(wersja word)
17. Uchwała XXXIV/251/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działki nr 39/26, 39/27, 39/28, w gminie Luzino(wersja pdf)

18. Uchwała XXXIV/252/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działki nr 115/9, 115/20 (część), 115/21, 115/22, 115/23, 115/25, 115/26, w gminie Luzino(wersja word)
18. Uchwała XXXIV/252/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działki nr 115/9, 115/20 (część), 115/21, 115/22, 115/23, 115/25, 115/26, w gminie Luzino(wersja pdf)

19. Uchwała XXXIV/253/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 117/8 w Luzinie(wersja word)
19. Uchwała XXXIV/253/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 117/8 w Luzinie(wersja pdf)

20. Uchwała XXXIV/254/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 241/2 we wsi Wyszecino(wersja word)
20. Uchwała XXXIV/254/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 241/2 we wsi Wyszecino(wersja pdf)

21. Uchwała XXXIV/255/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo); Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo(wersja word)
21. Uchwała XXXIV/255/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo); Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo(wersja pdf)

22. Uchwała XXXIV/256/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego fragmentó wsi Luzino i Kębłowo(wersja word)
22. Uchwała XXXIV/256/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego fragmentó wsi Luzino i Kębłowo(wersja pdf)

23. Uchwała XXXIV/257/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzynięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kębłowo działka 342, cz. działki 343/53"(wersja word)
23. Uchwała XXXIV/257/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzynięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kębłowo działka 342, cz. działki 343/53"(wersja pdf)

24. Uchwała XXXIV/258/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzynięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kębłowo działka nr 364, gmina Luzino"(wersja word)
24. Uchwała XXXIV/258/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie rozpatrzenia i rozstrzynięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kębłowo działka nr 364, gmina Luzino"(wersja pdf)

25. Uchwała XXXIV/259/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 530/2 położonej we wsi Kębłowo, gm. Luzino(wersja word)
25. Uchwała XXXIV/259/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 530/2 położonej we wsi Kębłowo, gm. Luzino(wersja pdf)

26. Uchwała XXXIV/260/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 822/27, 822/28, 822/29, 822/30. 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/36, 822/38 położonych we wsi Luzino, gm. Luzino(wersja word)
26. Uchwała XXXIV/260/02 z dnia 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 822/27, 822/28, 822/29, 822/30. 822/31, 822/32, 822/33, 822/34, 822/36, 822/38 położonych we wsi Luzino, gm. Luzino(wersja pdf)

27. Uchwała XXXIV/261/02 z 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kochanowo, obręb geodezyjny Kębłowo, gm. Luzino(wersja word)
27. Uchwała XXXIV/261/02 z 15.03.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kochanowo, obręb geodezyjny Kębłowo, gm. Luzino(wersja pdf)

28. Uchwała XXXIV/262/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego(wersja word)
28. Uchwała XXXIV/262/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego(wersja pdf)

29. Uchwała XXXIV/263/02 z 15.03.2002 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Luzinie przy ul. Młyńskiej(wersja word)
29. Uchwała XXXIV/263/02 z 15.03.2002 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Luzinie przy ul. Młyńskiej(wersja pdf)

30. Uchwała XXXIV/264/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej(wersja word)
30. Uchwała XXXIV/264/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej(wersja pdf)

31. Uchwała XXXIV/265/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
31. Uchwała XXXIV/265/02 z 15.03.2002 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

32. Uchwała XXXIV/266/02 z 15.03.2002 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Luzino(wersja word)
32. Uchwała XXXIV/266/02 z 15.03.2002 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Luzino(wersja pdf)