Gmina Luzino
1. Uchwała XXXVII/272/02 z 4.07.2002 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie utworzenia okręgu wyborczego nr 5 w powiecie wejherowskim(wersja word)
1. Uchwała XXXVII/272/02 z 4.07.2002 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie utworzenia okręgu wyborczego nr 5 w powiecie wejherowskim(wersja pdf)

2. Uchwała XXXVII/273/02 z 4.07.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002(wersja word)
2. Uchwała XXXVII/273/02 z 4.07.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002(wersja pdf)

3. Uchwała XXVII/274/02 z 4.07.2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOZ w Luzinie(wersja word)
3. Uchwała XXVII/274/02 z 4.07.2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOZ w Luzinie(wersja pdf)

4. Uchwała XXVII/275/02 z 4.07.2002 w sprawie nabycia nieruchomości(wersja word)
4. Uchwała XXVII/275/02 z 4.07.2002 w sprawie nabycia nieruchomości(wersja pdf)

5. Uchwała XXVII/276/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 364 we wsi Kębłowo, gmina Luzino(wersja word)
5. Uchwała XXVII/276/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 364 we wsi Kębłowo, gmina Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała XXVII/277/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 3 42 i części działki 343/53 we wsi Kębłowo, gmina Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXVII/277/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 3 42 i części działki 343/53 we wsi Kębłowo, gmina Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXVII/278/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działka nr 95/3 (część), w gminie Luzino(wersja word)
7. Uchwała XXVII/278/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo, działka nr 95/3 (część), w gminie Luzino(wersja pdf)

8. Uchwała XXVII/279/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 1143/1, 1143/2, 1143/3, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1143/10, 1143/12, 1143/13, 1143/14, w gminie Luzino(wersja word)
8. Uchwała XXVII/279/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, działki nr 1143/1, 1143/2, 1143/3, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1143/9, 1143/10, 1143/12, 1143/13, 1143/14, w gminie Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała XXVII/280/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, część działki nr 1144/3, w gminie Luzino(wersja word)
9. Uchwała XXVII/280/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Luzino, część działki nr 1144/3, w gminie Luzino(wersja pdf)

10. Uchwała XXVII/281/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 211 w Luzinie(wersja word)
10. Uchwała XXVII/281/02 z 4.07.2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino dotyczącej działki nr 211 w Luzinie(wersja pdf)

11. Uchwała XXXVII/282/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospdorowaia Przestrzennego"Wieś Luzino, część działki nr 831 i część działki nr 832, gmina Luzino"(wersja word)
11. Uchwała XXXVII/282/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospdorowaia Przestrzennego"Wieś Luzino, część działki nr 831 i część działki nr 832, gmina Luzino"(wersja pdf)

12. Uchwała XXXVII/283/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdorowania przestrzennego dla działek nr 911 (część), 913/27, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 933, 934, 935 (część), 936 (część), 937 (część), 939 (część), 940 (część), 941/2 (część) i 942 we wsi Luzino, gmina Luzino(wersja word)
12. Uchwała XXXVII/283/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdorowania przestrzennego dla działek nr 911 (część), 913/27, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 933, 934, 935 (część), 936 (część), 937 (część), 939 (część), 940 (część), 941/2 (część) i 942 we wsi Luzino, gmina Luzino(wersja pdf)

13. Uchwała XXXVII/284/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2003 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką(wersja word)
13. Uchwała XXXVII/284/02 z 4.07. 2002 w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2003 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką(wersja pdf)

14. Uchwałą XXXVII/286/02 z 4.07.2002 w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach(wersja word)
14. Uchwałą XXXVII/286/02 z 4.07.2002 w sprawie ustalenia okręgów wyborczych, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach(wersja pdf)