Gmina Luzino
1. Uchwała XXXIX/288/02 z 30.08.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002(wersja word)
1. Uchwała XXXIX/288/02 z 30.08.2002 w sprawie budżetu gminy na rok 2002(wersja pdf)

2. Uchwała XXXIX/289/02 z 30.08.2002 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej położonej w Tępczu(wersja word)
2. Uchwała XXXIX/289/02 z 30.08.2002 w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej położonej w Tępczu(wersja pdf)

3. Uchwała XXXIX/290/02 z 30.08.2002 w sprawie sprzedaży działek budowalnych(wersja word)
3. Uchwała XXXIX/290/02 z 30.08.2002 w sprawie sprzedaży działek budowalnych(wersja pdf)

4. Uchwała XXXIX/291/02 z 30.08.2002 w sprawie nabycia nieruchomości(wersja word)
4. Uchwała XXXIX/291/02 z 30.08.2002 w sprawie nabycia nieruchomości(wersja pdf)

5. Uchwała XXXIX/292/02 z 30.08.2002 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości(wersja word)
5. Uchwała XXXIX/292/02 z 30.08.2002 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości(wersja pdf)

6. Uchwała XXXIX/293/02 z 30.08.2002 w sprawie przystąienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 194/2 położonej we wsi Luzino, gm. Luzino(wersja word)
6. Uchwała XXXIX/293/02 z 30.08.2002 w sprawie przystąienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 194/2 położonej we wsi Luzino, gm. Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała XXXIX/294/02 z 30.08.2002 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Luzinie" oraz utworzenia gminnych instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roplla w Luzinie" i "Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie"(wersja word)
7. Uchwała XXXIX/294/02 z 30.08.2002 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Luzinie" oraz utworzenia gminnych instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roplla w Luzinie" i "Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie"(wersja pdf)

8. Uchwała XXXIX/295/02 z 30.08.2002 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roplla w Luzinie(wersja word)
8. Uchwała XXXIX/295/02 z 30.08.2002 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roplla w Luzinie(wersja pdf)

9. Uchwała XXXIX/296/02 z 30.08.2002 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie(wersja word)
9. Uchwała XXXIX/296/02 z 30.08.2002 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie(wersja pdf)

10. Uchwała XXXIX/297/02 z 30.08.2002 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXX/209/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino(wersja word)
10. Uchwała XXXIX/297/02 z 30.08.2002 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr XXX/209/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino(wersja pdf)