Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.
1 .Uchwała IX/70/99 z 27.08.1999 w sprawie budżetu gminy na 1999 rok(wersja word)
1 .Uchwała IX/70/99 z 27.08.1999 w sprawie budżetu gminy na 1999 rok(wersja pdf)

2. Uchwała IX/71/99 z 27.08.1999 w sprawie procedury opracowywania budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej(wersja word)
2. Uchwała IX/71/99 z 27.08.1999 w sprawie procedury opracowywania budżetu Gminy Luzino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej(wersja pdf)

3. Uchwała IX/72/99 z 27.08.1999 w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich(wersja word)
3. Uchwała IX/72/99 z 27.08.1999 w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich(wersja pdf)

4. Uchwała IX/73/99 z 27.08.1999 w sprawie powołania zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnikach ludowych i na członków kolegiów ds. wykroczeń(wersja word)
4. Uchwała IX/73/99 z 27.08.1999 w sprawie powołania zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnikach ludowych i na członków kolegiów ds. wykroczeń(wersja pdf)

5. Uchwała IX/74/99 z 27.08.1999 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała IX/74/99 z 27.08.1999 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała IX/75/99 z 27.08.1999 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała IX/75/99 z 27.08.1999 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała IX/76/99 z 27.08.1999 w sprawie zmiany porozumienia Rady Gminy Luzino z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w zakresie uregulowanym w ustawie prawo o ruchu drogowym(wersja word)
7. Uchwała IX/76/99 z 27.08.1999 w sprawie zmiany porozumienia Rady Gminy Luzino z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w zakresie uregulowanym w ustawie prawo o ruchu drogowym(wersja pdf)