Gmina Luzino
1. Uchwała X/77/99 z 15.10.1999 w sprawie odwołania p. Wiesława Tambelli z funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja word)
1. Uchwała X/77/99 z 15.10.1999 w sprawie odwołania p. Wiesława Tambelli z funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja pdf)

2. Uchwała X/78/99 z 15.10.1999 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja word)
2. Uchwała X/78/99 z 15.10.1999 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie(wersja pdf)

3. Uchwała X/79/99 z 15.10.1999 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników i członków kolegiów(wersja word)
3. Uchwała X/79/99 z 15.10.1999 w sprawie stwierdzenia wyboru ławników i członków kolegiów(wersja pdf)

4 Uchwała X/80/99 z 15.10.1999 w sprawie budżetu gminy na 1999 rok(wersja word)
4 Uchwała X/80/99 z 15.10.1999 w sprawie budżetu gminy na 1999 rok(wersja pdf)

5 Uchwała X/81/99 z 15.10.1999 w sprawie zmiany Uchwały nr I/6/98 Rady Gminy Luzino z dnia 28 października 1998 r. w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
5 Uchwała X/81/99 z 15.10.1999 w sprawie zmiany Uchwały nr I/6/98 Rady Gminy Luzino z dnia 28 października 1998 r. w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała X/82/99 z 15.10.1999 w sprawie powołania Komisji ds. budżetu(wersja word)
6. Uchwała X/82/99 z 15.10.1999 w sprawie powołania Komisji ds. budżetu(wersja pdf)

7. Uchwała X/83/99 z 15.10.1999 w sprawie nabycia nieruchomości w Milwinie(wersja word)
7. Uchwała X/83/99 z 15.10.1999 w sprawie nabycia nieruchomości w Milwinie(wersja pdf)

8. Uchwała X/84/99 z 15.10.1999 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska(wersja word)
8. Uchwała X/84/99 z 15.10.1999 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Gospodarczej i Samorządu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska(wersja pdf)