Gmina Luzino
1. Uchwała XII/87/99 z 10.12.1999 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji(wersja word)
1. Uchwała XII/87/99 z 10.12.1999 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji(wersja pdf)

2. Uchwała XII/88/99 z 10.12.1999 w sprawie powołania jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji(wersja word)
2. Uchwała XII/88/99 z 10.12.1999 w sprawie powołania jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji(wersja pdf)

3. Uchwała XII/89/99 z 10.12.1999 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2000 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków na 2000 rok(wersja word)
3. Uchwała XII/89/99 z 10.12.1999 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2000 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków na 2000 rok(wersja pdf)

4. Uchwała XII/90/99 z 10.12.1999 w sprawie zmiany budżetu na 1999 rok(wersja word)
4. Uchwała XII/90/99 z 10.12.1999 w sprawie zmiany budżetu na 1999 rok(wersja pdf)

5. Uchwała XII/91/99 z 10.12.1999 w sprawie zmiany harmonogramu działań i preliminara wydatków w zakresie profilaktyki i rozwązywania problemów alkoholowych w 1999 roku(wersja word)
5. Uchwała XII/91/99 z 10.12.1999 w sprawie zmiany harmonogramu działań i preliminara wydatków w zakresie profilaktyki i rozwązywania problemów alkoholowych w 1999 roku(wersja pdf)

6. Uchwała XII/92/99 z 10.12.1999 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Luzino w działce budowlanej(wersja word)
6. Uchwała XII/92/99 z 10.12.1999 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Luzino w działce budowlanej(wersja pdf)

7. Uchwała XII/93/99 z 10.12.1999 w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Milwinie(wersja word)
7. Uchwała XII/93/99 z 10.12.1999 w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Milwinie(wersja pdf)

8. Uchwała XII/94/99 z 10.12.1999 w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Milwinie(wersja word)
8. Uchwała XII/94/99 z 10.12.1999 w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Milwinie(wersja pdf)

9. Uchwała XII/95/99 z 10.12.1999 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańslu w sprawie realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej(wersja word)
9. Uchwała XII/95/99 z 10.12.1999 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańslu w sprawie realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej(wersja pdf)

10. Uchwała XII/96/99 z 10.12.1999 w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta i dla Zastępcy Wójta(wersja word)
10. Uchwała XII/96/99 z 10.12.1999 w sprawie przyznania nagrody z zakładowego funduszu nagród dla Wójta i dla Zastępcy Wójta(wersja pdf)