Gmina Luzino
1. Uchwała I/1/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja word)
1. Uchwała I/1/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

2. Uchwała I/2/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała I/2/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała I/3/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała I/3/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

4.Uchwała I/4/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru delegata do sejmiku samorządowego(wersja word)
4.Uchwała I/4/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru delegata do sejmiku samorządowego(wersja pdf)

5. Uchwała I/5/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała I/5/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała I/6/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała I/6/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała I/7/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Gminy Luzino(wersja word)
7. Uchwała I/7/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Gminy Luzino(wersja pdf)