Gmina Luzino
1. Uchwała II/8/94 z 8.07.1994 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/232/94 z dnia 18 marca 1994 r. Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 r.(wersja word)
1. Uchwała II/8/94 z 8.07.1994 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/232/94 z dnia 18 marca 1994 r. Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 r.(wersja pdf)

2. Uchwała II/9/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała II/9/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała II/10/94 z 8.07.1994 w sprawie powołania skłądów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała II/10/94 z 8.07.1994 w sprawie powołania skłądów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała II/11/94 z 8.07.1994 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy(wersja word)
4. Uchwała II/11/94 z 8.07.1994 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komisji Rady Gminy(wersja pdf)

5. Uchwała II/12/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym, członkom Komisji i sołtysom(wersja word)
5. Uchwała II/12/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów przejazdu radnym, członkom Komisji i sołtysom(wersja pdf)

6. Uchwała II/13/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów i opiekunów społecznych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz Wójta Gminy(wersja word)
6. Uchwała II/13/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów i opiekunów społecznych uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy oraz Wójta Gminy(wersja pdf)

7. Uchwała II/14/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy(wersja word)
7. Uchwała II/14/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy(wersja pdf)

8. Uchwała II/15/94 z 8.07.1994 w sprawie powołania zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i na członków kolegiów do spraw wykroczeń(wersja word)
8. Uchwała II/15/94 z 8.07.1994 w sprawie powołania zespołu do rejestracji i przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników ludowych i na członków kolegiów do spraw wykroczeń(wersja pdf)

9. Uchwała II/16/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
9. Uchwała II/16/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

10. Uchwała II/17/94 z 8.07.1994 w sprawie desygnowania radnych do komisji konkursowej(wersja word)
10. Uchwała II/17/94 z 8.07.1994 w sprawie desygnowania radnych do komisji konkursowej(wersja pdf)