Gmina Luzino
1. Uchwała IV/19/94 z 26.08.1994 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/232/94 z dnia 18.03.1994 r. Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 r.(wersja word)
1. Uchwała IV/19/94 z 26.08.1994 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/232/94 z dnia 18.03.1994 r. Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 r.(wersja pdf)

2. Uchwała IV/20/94 z 26.08.1994 r. w sprawie wysokości podatku rolnego za II półrocze 1994 r.(wersja word)
2. Uchwała IV/20/94 z 26.08.1994 r. w sprawie wysokości podatku rolnego za II półrocze 1994 r.(wersja pdf)

3. Uchwała IV/21/94 z 26.0-8.1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja word)
3. Uchwała IV/21/94 z 26.0-8.1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała IV/22/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zbycia działki(wersja word)
4. Uchwała IV/22/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zbycia działki(wersja pdf)

5. Uchwała IV/23/94 z 26.08.1994 r. w sprawie sprzedaży działki nr 530/2(wersja word)
5. Uchwała IV/23/94 z 26.08.1994 r. w sprawie sprzedaży działki nr 530/2(wersja pdf)

6. Uchwała IV/24/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiacych użytki rolne(wersja word)
6. Uchwała IV/24/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiacych użytki rolne(wersja pdf)

7. Uchwała IV/25/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zwiększenia składów osobowych Komisji Rady Gminy(wersja word)
7. Uchwała IV/25/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zwiększenia składów osobowych Komisji Rady Gminy(wersja pdf)

8. Uchwała IV/26/94 z 26.08.1994 r. w sprawie nabycia nieruchomości(wersja word)
8. Uchwała IV/26/94 z 26.08.1994 r. w sprawie nabycia nieruchomości(wersja pdf)

9. Uchwała IV/27/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zamiany nieruchomości(wersja word)
9. Uchwała IV/27/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zamiany nieruchomości(wersja pdf)

10. Uchwała IV/28/94 z 26.08.1994 r. w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4.5% alkoholu(wersja word)
10. Uchwała IV/28/94 z 26.08.1994 r. w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4.5% alkoholu(wersja pdf)

11. Uchwała IV/29/94 z 26.08.1994 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy(wersja word)
11. Uchwała IV/29/94 z 26.08.1994 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy(wersja pdf)