Gmina Luzino
1. Uchwała V/30/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie zmiany Porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19.12.1992 r.(wersja word)
1. Uchwała V/30/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie zmiany Porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19.12.1992 r.(wersja pdf)

2. Uchwała V/31/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Wejherowie i członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie(wersja word)
2. Uchwała V/31/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników ludowych do Sądu Rejonowego w Wejherowie i członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie(wersja pdf)

3. Uchwała V/32/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
3. Uchwała V/32/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

4. Uchwała V/33/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
4. Uchwała V/33/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

5. Uchwała V/34/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji Rady Gminy, sołtysów i opiekunów społecznych oraz zwrotu kosztów podróży(wersja word)
5. Uchwała V/34/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków komisji Rady Gminy, sołtysów i opiekunów społecznych oraz zwrotu kosztów podróży(wersja pdf)

6. Uchwała V/35/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Wójta Gminy Luzino(wersja word)
6. Uchwała V/35/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Wójta Gminy Luzino(wersja pdf)

7. Uchwała V/36/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie uchylenia zakazu handlu ulicznego(wersja word)
7. Uchwała V/36/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie uchylenia zakazu handlu ulicznego(wersja pdf)

8. Uchwała V/37/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie odwołania sekretarza gminy(wersja word)
8. Uchwała V/37/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie odwołania sekretarza gminy(wersja pdf)

9. Uchwała V/38/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków sekretarza gminy(wersja word)
9. Uchwała V/38/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków sekretarza gminy(wersja pdf)