Gmina Luzino
1. Uchwała VI/39/94 z 15.11.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/232/94 z dnia 18.03.1994 r. Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 rok(wersja word)
1. Uchwała VI/39/94 z 15.11.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/232/94 z dnia 18.03.1994 r. Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 rok(wersja pdf)

2. Uchwała VI/40/94 z 15.11.1994 r. w sprawie sprzedaży działki nr 269(wersja word)
2. Uchwała VI/40/94 z 15.11.1994 r. w sprawie sprzedaży działki nr 269(wersja pdf)

3. Uchwała VI/41/94 z 15.11.1994 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy Luzino(wersja word)
3. Uchwała VI/41/94 z 15.11.1994 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy Luzino(wersja pdf)

4. Uchwała VI/42/94 z 15.11.1994 r. w sprawie określenia stawek i zasad i zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Luzino(wersja word)
4. Uchwała VI/42/94 z 15.11.1994 r. w sprawie określenia stawek i zasad i zasad poboru opłaty targowej na terenie gminy Luzino(wersja pdf)

5. Uchwała VI/43/94 z 15.11.1994 r. w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja word)
5. Uchwała VI/43/94 z 15.11.1994 r. w sprawie ustalenia opłaty za Przedszkole(wersja pdf)

6. Uchwała VI/44/94 z 15.11.1994 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Rady Gminy(wersja word)
6. Uchwała VI/44/94 z 15.11.1994 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Rady Gminy(wersja pdf)

7. Uchwała VI/45/94 z 15.11.1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru komisji dyscyplinarnej I i II instancji(wersja word)
7. Uchwała VI/45/94 z 15.11.1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru komisji dyscyplinarnej I i II instancji(wersja pdf)

8. Uchwała VI/46/94 z 15.11.1994 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego dla obchodów 750-lecia Luzina(wersja word)
8. Uchwała VI/46/94 z 15.11.1994 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego dla obchodów 750-lecia Luzina(wersja pdf)