Gmina Luzino
1. Uchwała VII/47/94 z 28.12.1994 r. w sprawie desygnowania członka do Rady Nadzorczej ZOZ w Wejherowie(wersja word)
1. Uchwała VII/47/94 z 28.12.1994 r. w sprawie desygnowania członka do Rady Nadzorczej ZOZ w Wejherowie(wersja pdf)

2. Uchwała VII/48/94 z 28.12.1994 r. zmieniająca uchwałę nr V/35/94 Rady Gminy Luzino w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Wójta Gminy Luzino(wersja word)
2. Uchwała VII/48/94 z 28.12.1994 r. zmieniająca uchwałę nr V/35/94 Rady Gminy Luzino w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia Wójta Gminy Luzino(wersja pdf)

3. Uchwała VII/49/94 z 28.12.1994 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej(wersja word)
3. Uchwała VII/49/94 z 28.12.1994 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej(wersja pdf)

4. Uchwała VII/50/94 z 28.12.1994 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy(wersja word)
4. Uchwała VII/50/94 z 28.12.1994 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy(wersja pdf)

5. Uchwała VII/51/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Luzino (załącznik nr 6 do Statutu Gminy Luzino)(wersja word)
5. Uchwała VII/51/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Luzino (załącznik nr 6 do Statutu Gminy Luzino)(wersja pdf)

6. Uchwała VII/52/94 z 28.12.1994 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków sekretarza gminy(wersja word)
6. Uchwała VII/52/94 z 28.12.1994 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków sekretarza gminy(wersja pdf)

7. Uchwała VII/53/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy(wersja word)
7. Uchwała VII/53/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy(wersja pdf)

8 Uchwała VII/54/94 z 28.12.1994 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja word)
8 Uchwała VII/54/94 z 28.12.1994 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała VII/55/94 z 28.12.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/232/94 z dnia 18.03.1994 r. Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 rok(wersja word)
9. Uchwała VII/55/94 z 28.12.1994 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/232/94 z dnia 18.03.1994 r. Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia budżetu na 1994 rok(wersja pdf)

10. Uchwała VII/56/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiqcych użytki rolne(wersja word)
10. Uchwała VII/56/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiqcych użytki rolne(wersja pdf)

11. Uchwała VII/57/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Rady Gminy(wersja word)
11. Uchwała VII/57/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Komisji Rady Gminy(wersja pdf)