Gmina Luzino
1. Uchwała VIII/58/95 z 27.01.1995 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja word)
1. Uchwała VIII/58/95 z 27.01.1995 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych(wersja pdf)

2. Uchwała VIII/59/95 z 27.01.1995 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja word)
2. Uchwała VIII/59/95 z 27.01.1995 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych(wersja pdf)

3. Uchwała VIII/60/95 z 27.01.1995 w sprawie obniżenia śrdniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i leśnego na I półrocze 1995(wersja word)
3. Uchwała VIII/60/95 z 27.01.1995 w sprawie obniżenia śrdniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i leśnego na I półrocze 1995(wersja pdf)

4. Uchwała VIII/61/95 z 27.01.1995 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja word)
4. Uchwała VIII/61/95 z 27.01.1995 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne(wersja pdf)

5. Uchwała VIII/62/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19.12.1992 r.(wersja word)
5. Uchwała VIII/62/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19.12.1992 r.(wersja pdf)

6. Uchwała VIII/63/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
6. Uchwała VIII/63/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

7. Uchwała VIII/64/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
7. Uchwała VIII/64/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

8. Uchwała VIII/65/95 z 27.01.1995 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino dotyczących działki Nr 530/2 we wsi Kębłowo, gm. Luzino i działek Nr Nr 86/3 i 87/3 we wsi Robakowo, gm. Luzino(wersja word)
8. Uchwała VIII/65/95 z 27.01.1995 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino dotyczących działki Nr 530/2 we wsi Kębłowo, gm. Luzino i działek Nr Nr 86/3 i 87/3 we wsi Robakowo, gm. Luzino(wersja pdf)

9. Uchwała VIII/66/95 z 27.01.1995 w sprawie zwiększenia składu osobowego i wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu(wersja word)
9. Uchwała VIII/66/95 z 27.01.1995 w sprawie zwiększenia składu osobowego i wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu(wersja pdf)