Gmina Luzino
1. Uchwała IX/68/95 z 24.03.1995 w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/94 dotyczącej ustalenia opłaty za wodę(wersja word)
1. Uchwała IX/68/95 z 24.03.1995 w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/94 dotyczącej ustalenia opłaty za wodę(wersja pdf)

2. Uchwała IX/69/95 z 24.03.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja word)
2. Uchwała IX/69/95 z 24.03.1995 w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów stanowiących użytki rolne(wersja pdf)

3. Uchwała IX/70/95 z 24.03.1995 w sprawie uchwalnie Statutu Gminy(wersja word)
3. Uchwała IX/70/95 z 24.03.1995 w sprawie uchwalnie Statutu Gminy(wersja pdf)

4. Uchwała IX/71/95 z 24.03.1995 w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej(wersja word)
4. Uchwała IX/71/95 z 24.03.1995 w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej(wersja pdf)

5. Uchwała IX/72/95 z 24.03.1995 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja word)
5. Uchwała IX/72/95 z 24.03.1995 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na wypisy i wyrysy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino(wersja pdf)

6. Uchwała IX/73/95 z 24.03.1995 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r. (wersja word)
6. Uchwała IX/73/95 z 24.03.1995 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXVII/237/94 z dnia 22.04.1994 r. (wersja pdf)

7. Uchwała IX/74/95 z 24.03.1995 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na I półrocze 1995 r.(wersja word)
7. Uchwała IX/74/95 z 24.03.1995 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na I półrocze 1995 r.(wersja pdf)