Gmina Luzino
1. Uchwała X/75/95 z 27.04.1995 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1994 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja word)
1. Uchwała X/75/95 z 27.04.1995 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1994 i udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy(wersja pdf)

2. Uchwała X/76/95 z 27.04.1995 w sprawie zmiany Porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19 grudnia 1992 roku(wersja word)
2. Uchwała X/76/95 z 27.04.1995 w sprawie zmiany Porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19 grudnia 1992 roku(wersja pdf)

3. Uchwała X/77/95 z 27.04.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
3. Uchwała X/77/95 z 27.04.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

4. Uchwała X/78/95 z 27.04.1995 w sprawie zbycia działki(wersja word)
4. Uchwała X/78/95 z 27.04.1995 w sprawie zbycia działki(wersja pdf)

5. Uchwała X/79/95 z 27.04.1995 w sprawie zamiany nieruchomości(wersja word)
5. Uchwała X/79/95 z 27.04.1995 w sprawie zamiany nieruchomości(wersja pdf)

6. Uchwała X/80/95 z 27.04.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja word)
6. Uchwała X/80/95 z 27.04.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości(wersja pdf)

7. Uchwała X/81/95 z 27.04.1995 w sprawie zbycia działki(wersja word)
7. Uchwała X/81/95 z 27.04.1995 w sprawie zbycia działki(wersja pdf)

9. Uchwała X/83/95 z 27.04.1995 zmieniająca uchwałę nr V/34/94 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 1994 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, człoków Komisji Rady Gminy, sołtysów i opiekunów społecznych oraz zwrotu kosztów podróży(wersja word)
9. Uchwała X/83/95 z 27.04.1995 zmieniająca uchwałę nr V/34/94 Rady Gminy Luzino z dnia 14 października 1994 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych, człoków Komisji Rady Gminy, sołtysów i opiekunów społecznych oraz zwrotu kosztów podróży(wersja pdf)